Çerez Politikası

GENEL

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ETİ Cicibebe” veya “Şirket”) olarak, web sitelerimiz, uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “ETİ Cicibebe sistemleri” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır.

Bu çerezler, ETİ Cicibebe tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda ETİ Cicibebe tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, ETİ Cicibebe sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk ETİ Cicibebe’ye ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

ÇEREZ TÜRLERİ

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

  • Oturum Çerezleri (Zorunlu Çerezler):İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve ETİ Cicibebe internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
  • Performans Çerezleri:Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve ETİ Cicibebe internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
  • Fonksiyonel Çerezler:Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve ETİ Cicibebe internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
  • Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri:Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve ETİ Cicibebe internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

ETİ Cicibebe tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Operasyonel amaçlı kullanımlar:ETİ Cicibebe, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
  • İşlevselliğe yönelik kullanımlar:ETİ Cicibebe, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
  • Performansa yönelik kullanımlar:ETİ Cicibebe, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
  • Reklam, kişiselleştirilmiş içerik ve hedefleme amaçlı kullanımlar:ETİ Cicibebe, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

ÇEREZLER ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler aracılığıyla otomatik yöntemlerle ve aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Zorunlu çerezlerin (operasyonel amaçlı kullanımlar) kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için gerekli olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

Fonksiyonel çerezler, performans çerezleri ile reklam ve üçüncü taraf çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

ÇEREZLER ARACILIĞIYLA TOPLANAN VERİLER

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı kimliği, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, web sitesine erişip erişmediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, sitemizi ne sıklıkla ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, kaydırma hareketleri dahil kullanıcı işlem kayıtları ve eriştiğiniz sekmeler hakkında bilgiler toplanır ve işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi işbu metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde birlikte çalıştığımız ve platformlarımız için altyapı sağlayan firmalar, platformlarımızı geliştiren ve yönetimini yapan ajanslarımız, dijital ölçümleme ve reklam teknolojileri sağlayan ortaklarımız ve tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartlarından işbu metinde belirtilenler kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılacaktır.

ÇEREZLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Çerez kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri esastır. Buna karşın, internet sitemizin çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmektedir. Çerez kullanımının iptal edilmesi halinde ETİ Cicibebe sistemlerindeki birtakım işlevlerin kısmen ya da tamamen çalışmaması söz konusu olabilmektedir.

Çerezlerin kullanılması istenmiyor ise internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatlar izlenerek veya www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adresleri ziyaret edilerek oturum çerezleri reddedilebilir. Yine aynı web sitelerinden çerezler ve kullanım alanları ile ilgili olarak daha geniş bilgi alınabilir. Çerezler reddedilse de web sitesi kullanılmaya devam edilebilir.

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE SORULARINIZ

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşme ile tanımlanmış dosyalama süresi sona erdiğinde veya ETİ Cicibebe´nin artık gereksinimi kalmaması halinde ETİ Cicibebe tarafından silinecektir. Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen birtakım haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve silinmesini talep etmek hakları dahil, verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda taleplerinizi, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

Taleplerinize yanıt verme süresi kanuni olarak 30 gün olmakla birlikte, bu süreden daha kısa bir zamanda size yanıt vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinize ait diğer tüm sorularınız konusunda [email protected] adresine elektronik posta yoluyla danışabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 22.11.2021