ETİ CİCİBEBE İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1. Site’yi kullanan, ziyaret eden herkes (“Kullanıcı”) aşağıdaki koşulları şimdiden kabul etmiş sayılır. Bu Kullanım Koşulları hükümlerini kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmaya devam etmeyiniz.

2. www.eticicibebe.cominternet sitesi (“Site”) kapsamında ürün ve hizmetler, Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ”) tarafından sağlanmaktadır. Site’de sunulan ürün ve hizmetler yetişkinlere yönelik olarak oluşturulmuştur. İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Kullanım Koşulları”), Site kullanımınızı düzenleyen hüküm ve koşulları içermektedir.

3. Bu sitede yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olup bu bilgi ve tavsiyelere dayanarak verdiğiniz kararlardan ETİ ve/veya ETİ Cicibebe sorumlu değildir. www.eticicibebe.com web sitesinin hatasız ve güncelleştirilmiş bilgiler içermesi için büyük çaba gösterilmiş ve gösterilmeye devam edilecektir. Eti Cicibebe web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum ve öneriler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Buna rağmen, buradaki bilgi veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermemekteyiz. Eti Cicibebe web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler tamamen kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Bütün kullanıcılar, bu site ile bunun bağlı olduğu sitelerin içeriğinin erişim ve kullanımının kendi riskleri olduğunu kabul ederler.

4. Site’de sunulan ürün ve hizmetlere eriştiğinizde, bunlardan yararlandığınızda; yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmeyeceğinizi, aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin tamamen ve münhasıran sizi bağlayacağını; diğer Kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağınızı veya bunları kullanmayacağınızı, aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen size ait olacağını beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

5. Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağınızı; başkalarının ürün ve hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağınızı, aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen size ait olacağını beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6. Bu sitede yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olup bu bilgi ve tavsiyelere dayanarak vereceğiniz kararlardan ETİ sorumlu değildir. Vereceğiniz kararların, profesyonel destek alınarak belirlenmesi gerekmektedir. ETİ, Site’nin hatasız ve güncelleştirilmiş bilgiler içermesi için büyük çaba göstermiş ve göstermeye devam edecektir. Site’de yer alan her türlü medikal bilgi, yorum ve öneriler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Buna rağmen, buradaki bilgi veya referansların doğruluğu ve tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermemekteyiz. ETİ, Kullanıcıların, uzmanların veya üçüncü kişilerin Site’de beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

7. Site’deki araçların kullanılması ile elde edilen sonuçlar; girilen bilgiler doğrultusunda yapılan matematiksel hesaplamalardır, tahmini ve ortalama sonuçlar ortaya koyar, kesin bilgi niteliği yoktur. Araçların kullanılması ile elde edilen bilgiler, hiçbir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Bütün Kullanıcılar, bu site ile bunun bağlı olduğu sitelerin içeriğinin erişim ve kullanımının kendi riskleri olduğunu kabul ederler.

8. Site ile içerdiği bilgi ve referanslar sadece bilgi içindir. Hiçbir şekilde kendi başına tedavi yöntemleri uygulanmamalı, mutlaka uzman doktor görüşü doğrultusunda hareket etmelisiniz. Herhangi bir kopyalama, nakletme veya diğer kullanımlar kesinlikle yasaktır.

9. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; Site’nin yazılım ve tasarımı ETİ’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu sitede bulunan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve markaların fikri ve sınai mülkiyet hakları ETİ’ye veya ETİ’nin kullanımına onay verenlere ait olup, hak sahiplerinin izni ile yasal çerçevede kullanılmakta ve yasal koruma altındadır. Yayma, çoğaltma, kopyalama, iletme ve her türlü kullanım hak sahiplerinin iznine bağlıdır.

10. İşbu Kullanım Koşulları içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ETİ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ETİ’nin Kullanıcıya karşı Kullanım Koşullarına uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

12. Kullanıcıların kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenebilmektedir. ETİ tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgi almak için Site’de yer alan aydınlatma metinlerini inceleyebilirsiniz. Site’de yer alan hesaplama araçları hizmetlerinden faydalanabilmeniz için velisi/vasisi olduğunuz bebek/çocuğa ilişkin kişisel verilerin işlenmesi gerekebilecektir. Bebek/çocuğunuza ilişkin kişisel verileri doğrudan sizin tarafınızdan sağlanmak suretiyle toplamaktayız. Site’de bebeğinize veya çocuğunuza ait kişisel verileri vererek, yasal olarak velisi/vasisi olduğunuzu ve söz konusu kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylamaktasınız.

13. Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için; Kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

14. ETİ, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir ürünü veya hizmeti değiştirme ya da sona erdirme haklarını saklı tutar.

15. ETİ, Kullanım Koşulları içerisinde yer alan hüküm ve koşulları hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Mevcut veya değiştirilen/güncellenen Kullanım Koşulları’nda yer alan hüküm ve koşulları kabul etmemeniz halinde; Site’yi ve Site’de yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanmamayı tercih etmelisiniz.
Son Güncellenme Tarihi: _______________